Niedziela Duchowej Adopcji

W niedzielę 8 grudnia 2019 roku w naszej parafii podjęliśmy już po raz dziewiętnasty Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. To bezcenna aktywna postawa żywego kościoła dla świata, w którym żyjemy, wobec coraz większych ataków na fundamentalne wartości chrześcijańskie. W ramach aktywnego włączenia się w obronę życia, tydzień przed przyjęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można było nabyć cegiełki-kartki świąteczne oraz kalendarze Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia. Jest to konkretna materialna pomoc ofiarowana samotnym matkom wychowującym niepełnosprawne dzieci. Uzyskane pieniądze z tej sprzedaży w kwocie 415 zł zostały przesłane do Stowarzyszenia. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy włączyli się w tą inicjatywę. Korzystając z doświadczeń poprzednich lat przyrzeczenia były składane podczas każdej Mszy Świętej, aby umożliwić wszystkim parafianom podjęcie tego dzieła. Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji nastąpiło podczas sumy o godzinie 1230. Po złożeniem uroczystego przyrzeczenia odbył się Chrzest Święty dziewczynek Aleksandry, Alicji i Klary. To była piękna podwójna uroczystość, która pokazuje nam, że chroniąc i przyjmując każde nowe życie dajemy świadectwo żywej wiary i ochotnej współpracy z Chrystusem Odkupicielem. Po zakończeniu każdej Mszy Świętej tradycyjnie każdy mógł dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej i uzyskać materiały dotyczące Duchowej Adopcji. Z całego serca dziękujemy Bogu za tych wszystkich, którzy się tego dzieła podjęli i pragną niewielkim wysiłkiem modlitewnym ratować zagrożone życie ludzkie. Dziękujemy wszystkim. Tym, którzy od wielu lat trwają na modlitwie, adoptując duchowo corocznie kolejne dziecko, oraz tym, którzy po raz pierwszy podjęli się tego dzieła. W sposób szczególny dziękujemy ks. Dawidowi, który głosząc gorliwe i poruszające kazania uwrażliwiał serca parafian do włączenia się w to dzieło – osobiście dając dobry przykład. Łącznie w tym roku Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podjęło 142 osoby. W historii parafii jest to największa grupa osób podejmujących tę wspaniałą inicjatywę modlitewną. Bogu niech będą dzięki! W imieniu Wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Blanka i Janek Ciemielewscy